štvrtok, 22.08.2019, Tichomír

2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 3/2019 o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 4/2019 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 5/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely.....

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 6/2019 o prevádzkovom poriadku “Viacúčelového športového ihriska“.

K stiahnutiu

Prevádzkový poriadok pohrebiska

K stiahnutiu

O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

K stiahnutiu

Aktualizácia: 13.5.2019 12:04:35