r. 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

  • 2. marec 2012