r. 2010 - VZN č. 1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

  • 2. marec 2012