r. 2011 - VZN č.2/2011 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku...

  • 2. marec 2012