nedeľa, 17.11.2019, Klaudia

ČOV a kanalizácia

K stiahnutiu

Cena stočného a cena za vývoz TKO

Obecné zatsupiteľstvo na 3. zasadnutí dňa 13.3.2019 schválilo uznesením č. 40 cenu stočného za odvádzanie a čistenie odpodvej vody verejnou kanalizáciou stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 0,9730 EUR/ m3 a cenu za vývoz TKO zo žúmp vo výške 0,6500 EUR/m3

Publikované: 3.4.2018 13:43:19 | Aktualizácia: 16.4.2019 12:01:58