sobota, 19.09.2020, Konštantín

Odpadové hospodárstvo

Otváracie hodiny "Zberného dvora"

Pondelok:     9,00 - 12,00 hod.

Streda:          9,00 - 12,00 hod.

Sobota:         11,00 -14,00 hod.

 

Zberný dvor je otvorený v období od 1.3. do 30.11. v príslušnom kalendárnom roku

"Zberný dvor” na biologicky rozložiteľný odpad z domácností (zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, hobliny)

Publikované: 7.4.2019 20:32:48 | Aktualizácia: 11.3.2020 12:02:33