Školstvo

Základná škola

všetko o základnej škole nájdete na internetovej stránke školy: www.zsoponice.edupage.org