sobota, 19.01.2019, Drahomíra

Sprístupňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obecný úrad v Oponiciach. Podateľňou pre žiadosti             o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Oponiciach v pracovných dňoch v čase

 Pondelok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 18:00

 Utorok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 16:00

 Streda

  8:00 - 12:00

 13:00 - 16:00

 Štvrtok

  nestránkový deň

 Piatok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 14:00

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu: Obec  Oponice, Obecný úrad 105, 956 14 Oponice

Telefonicky: 038 / 5317125

e-mailom:    oponice@oponice.sk

 

Správne podaná žiadosť musí obsahovať štyri základné náležitosti:

  1. Musí z nej byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená
  2. Kto ju podáva
  3. Ktorých informácií sa týka
  4. Aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

 

 

 

 

Publikované: 11.5.2017 16:56:10 | Aktualizácia: 11.5.2017 16:58:50