Starosta

Peter Marko - starosta a štatutárny zástupca obce