Súčasnosť

Začali sme s kanalizáciou...

Dňa 25.10.2010 začala firma Hydro s r.o. Topoľčany budovať kanalizáciu na miestach, kde sa bude realizovať rekonštrukcia centra obce Oponice.