pondelok, 27.01.2020, Bohuš

Úradná tabuľa

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

K stiahnutiu

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 22.1.2020 12:26:38