nedeľa, 20.09.2020, Ľuboslav, Ľuboslava

Úradná tabuľa

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

Od 01.09.2020  sa menia úradné hodiny nasledovne:

Pondelok : od 8,00 hod.       do 17,00 hod

Utorok :      od 8,00 hod.       do  15,00 hod.

Streda :      od 8,00 hod.       do  15,00 hod.

Štvrtok :      nestránkový deň

Piatok :      od 8,00 hod.       do  13,00 hod.

 

Obedňajšia prestávka: od 12,00 hod. do 12,30 hdod.

 

Návrh VZN Rokovací poriadok OZ

K stiahnutiu

Návrh VZN o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneško

K stiahnutiu

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

K stiahnutiu

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu"

K stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020

 


K stiahnutiu

  • HK Súbor pdf - (164.37 kB)

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu II. etapa"

K stiahnutiu

K stiahnutiu

Infolinka pre obete domáceho násilia

K stiahnutiu

Dokumentacia - RUSES okres Topolcany - verejná vyhláška

K stiahnutiu

Prijaté opatrenia krízového štábu v Oponiciach

 Krízový štáb obce Oponice RUŠÍ dňom 15.6.2020 všetky doteraz platné opatrenia prijaté krízovým štábom v Oponiciach v súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia COVID-19    

 

Standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 31.8.2020 15:13:38