sobota, 04.07.2020, Prokop

Úradná tabuľa

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu II. etapa"

K stiahnutiu

Infolinka pre obete domáceho násilia

K stiahnutiu

Dokumentacia - RUSES okres Topolcany - verejná vyhláška

K stiahnutiu

Prijaté opatrenia krízového štábu v Oponiciach

 Krízový štáb obce Oponice RUŠÍ dňom 15.6.2020 všetky doteraz platné opatrenia prijaté krízovým štábom v Oponiciach v súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia COVID-19    

 

Standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 25.6.2020 15:20:18