utorok, 21.01.2020, Vincent

Úradná tabuľa

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva-nástup náhradníka

K stiahnutiu

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

K stiahnutiu

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

K stiahnutiu

VZN ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a nasledujúce roky

K stiahnutiu

VZN o dani z nehnuteľností

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 12.12.2019 9:02:35