streda, 29.01.2020, Gašpar

Úradná tabuľa

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

K stiahnutiu

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 29.1.2020 13:21:11