sobota, 17.08.2019, Milica

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.8.2019

K stiahnutiu

Návrh VZN 9/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Návh VZN 10/2019 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a v

K stiahnutiu

  • vzn Súbor pdf - (59.33 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby- návrh

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 11.8.2019 22:12:35