sobota, 29.02.2020, Radomír

Úradná tabuľa

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 28.02.2020

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 24.2.2020 8:30:46