pondelok, 25.05.2020, Urban

Úradná tabuľa

Korona vírus - call centrá

Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 

Oznam ARRIVA Nitra

K stiahnutiu

Dokumentacia - RUSES okres Topolcany - verejná vyhláška

K stiahnutiu

Polícia varuje

 POLÍCIA VARUJE SENIOROV: POZOR NA PODVODNÍKOV !

Polícia v Nitrianskom kraji zaznamenala v posledných týždňoch oznámenia o pokusoch podvodníkov priživiť sa na úkor dôverčivých seniorov v súčasnej mimoriadnej situácii.

Podvodníci kontaktujú seniorov s ponukou odmerania teploty. Upozorňujeme obyvateľov, že žiadni zdravotníci ani dobrovoľníci v súčasnej situácii nechodia merať ľuďom teplotu, preto nikoho cudzieho pod touto zámienkou nevpúšťajte do svojho obydlia.  

Podvodníci ponúkajú na predaj predražené rúška na tvár, falošné lieky a neúčinné dezinfekčné prostriedky. Prosíme seniorov aj ostatných obyvateľov, aby neotvárali dvere cudzím ľuďom a nekupovali si žiadne výrobky pri podomovom predaji. Lieky, dezinfekčné prostriedky a ochranné rúška či rukavice kupujte len v lekárni alebo v drogérii!

Podvodníci tiež oslovujú seniorov, že im vybavia nákup v obchode, a pritom od nich žiadajú peniaze vopred. Nikdy nedávajte peniaze na nákup vopred cudzím ľuďom! Ak potrebujete nakúpiť, oslovte v prvom rade svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo ľudí, ktorých poznáte! (Ak Vám to Vaša situácia nedovoľuje, môžete požiadať o pomoc obecný úrad. – pozn.: upravte si to podľa Vašich možností)

Nedovoľte, aby podvodníci zneužívali túto vážnu situáciu na váš úkor a vašu škodu. V prípade, ak sa vás pokúsi niekto podviesť alebo ak vás podviedol, kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158. Polícia je tu pre vás.

Prijaté opatrenia krízového štábu v Oponiciach

 Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Oponice zo dňa 30.3.2020, bude od stredy 1. apríla 2020 zberný dvor opäť otvorený nasledovne

Pondelok a stredu od 9 do 12 hod

Sobota od 11 do 14 hod

 

Zároveň žiadame občanov , aby v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou používali ochranu dýchacích ciest (rúška, šatky, šále), zbytočne sa nezhromažďovali na zbernom dvore, nevytvárali debatné skupinky, dodržiavali odstup minimálne dva metre a vstupovali do areálu zberného dvora po jednom. 

 

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE OPONICE PRIJAL NA SVOJOM ZASADNUTÍ DŇA 11.5.2020 NASLEDUJÚCE OPATRENIA 

 

pri účasti na občianskych pohrebných obradoch je nutné dodržiavať nasledovné podmienky:

·      na obradoch je povolená účasť verejnosti pri dodržaní všetkých platných opatrení

·      vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

·      pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

·      zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

·      smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,

·      dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

·      z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

·      vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

·      tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

·      pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Opatrenia - COVID-19

K stiahnutiu

Usmernenie hlavneho hygienika SR _COVID-19_ piata aktualizácia

K stiahnutiu

standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Rezimove opatrenie HHSR pri o hrození verejného zdravia

K stiahnutiu

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

K stiahnutiu

Režimové opatrenie HHSR

K stiahnutiu

Súhrn opatrení prijatých po ústrednom krízovom štábe 12. marca 2020

K stiahnutiu

Oznam krízového štábu obce Oponice

K stiahnutiu

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020

K stiahnutiu

Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) -stránka ZMOS

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Usmernenie ministerky školstva

K stiahnutiu

Usmernenie hlavneho hygienik a SR_karantena 09_03.2020

K stiahnutiu

Rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

K stiahnutiu

Oznam o prijatých opatreniach v súvislosti so zamedzením možného šírenia Coronavírusu (COVID – 19) v podmienkach Úradu práce

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 22.5.2020 8:53:51