sobota, 04.07.2020, Prokop

Zmluva č. Zmluva

Typ: Došlé zmluvy
Číslo: Zmluva  
Predmet : zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
Partner: Natur - Pack, a.s.
IČO: 35979798
Adresa: Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.8.2016 
Dátum účinnosti: 31.8.2016 
Deň podpisu: 27.7.2016 
Platnosť od: 31.8.2016 
Platnosť do:  
  zm30_08_2016.pdf, Veľkosť: 491.6 kB
Previazané dokumenty:

Výpoveď: ukončenie systému združeného nakladania s odpadmi

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby december 2016

Faktúra: Spoločný stavebný úrad služby

Faktúra: Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody

Faktúra: bezpečnostno- technické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 3/2017

Faktúra: SSU mzdy

Faktúra: SSÚ tovary a služby

Faktúra: Činnosť bezpečnostnotechnickej služby 4/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby za 5/2017

Faktúra: audit účtovnej závierky za rok 2016

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 6/2017

Faktúra: Materiál a služby Spoločný stavebný úrad 2. štvrťrok 2017

Faktúra: mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 7/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 9/2017

Faktúra: mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad

Faktúra: Tovary a služby Spoločný stavebný úrad

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 10/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby

Faktúra: Bezpečnostnotechnické služby 12/2017

Faktúra: Spoločný stav. úrad mzdy a odvody 10-12/2017

Faktúra: Spoločný stav. úrad služby a materiál 10-12/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 1/2018

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 3/2018

Faktúra: Spoločný stavebný úrad Solčany mzdy a odvody 01-03/2018

Faktúra: Spoločný stavebný úrad Solčany tovary a služby 01-03/2018

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 4/2018

Faktúra: Bezpečnostnotecjnické služby 6/2018

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 6/2018

Faktúra: Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody 4-6/2018

Faktúra: spoločný stavebný úrad tovary a služby 4-6/2018

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 7/2018

Faktúra: bezperčnostnotechnické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 10/2018

Faktúra: Bezpečnostnotechnické služby 11/218

Faktúra: Bezpečnostnotechnické služby 12/2018

Faktúra: bezoečnostnotechnické služby 1/2019

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 2/2019

Faktúra: bezpečnostnotechn. služby 3/2019

Faktúra: mzdy odvody SSU 1-3/2019

Faktúra: tovary a služby SSU 1-3/2019

Faktúra: Bezpečnostnotechnické služby 9/2019

Faktúra: Spoločný stavebný úrad tovary a služby 7-9/2019

Faktúra: Spoločný stavebný úrad mzdy 7-9/2019

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 10/2019

Faktúra: bezpečnostno-technické služby 2/2020