nedeľa, 21.01.2018, Vincent

Zmluva č. Zmluva

Typ: Došlé zmluvy
Číslo: Zmluva  
Predmet : užívanie pozemku na umiestnenie informačných tabúľ 
Partner: Združenie mikroregiónu Svornost
IČO: 36103942
Adresa: Nitrianska 2/3, 95501 Chrabrany
Dátum zverejnenia: 5.8.2013 
Dátum účinnosti: 6.8.2013 
Deň podpisu: 5.8.2013 
Platnosť od: 5.8.2013 
Platnosť do:  
  Zmluva scan, Veľkosť: 1.53 MB
Previazané dokumenty:

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby december 2016

Faktúra: Spoločný stavebný úrad služby

Faktúra: Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody

Faktúra: bezpečnostno- technické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 3/2017

Faktúra: SSU mzdy

Faktúra: SSÚ tovary a služby

Faktúra: Činnosť bezpečnostnotechnickej služby 4/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby za 5/2017

Faktúra: audit účtovnej závierky za rok 2016

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 6/2017

Faktúra: Materiál a služby Spoločný stavebný úrad 2. štvrťrok 2017

Faktúra: mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 7/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 9/2017

Faktúra: mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad

Faktúra: Tovary a služby Spoločný stavebný úrad

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby 10/2017

Faktúra: bezpečnostnotechnické služby