piatok, 28.02.2020, Zlatica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZoD/2018 6.11.2018 Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu Č&K Stav,s.r.o. 50176781  87 905,75 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZoD/2016/04 26.4.2016 úprava betónovej plochy pri KD v Oponiciach verejné priestranstvá v okolí KD
TopPrimo, s.r.o. 48085910  94 933,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZoD/2016/04 26.4.2016 modernizácia športového areálu Oponice SPORT ONE SK, spol. s. r. o 44591993  130 217,92 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva UVSR-1466/2011 17.10.2011 vybudovanie kúrenia pre OÚ a KD Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  24 500,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o vývoze 31.8.2011 vývoz KO I P Slovakia, a.s. 36711951   
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Zmluva o výpožičke 23.9.2011 výpožička 3 ks benátskych zrrkadiel I P Slovakia, a.s. 36711951   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o uzavretí budúcej zmlu 31.7.2015 odpady Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o spolupráci,Kúpna zmlu 26.9.2016 podpora spotreby ovocia a zeleniny BFK,s.r.o. 48137146   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o spolupráci 25.9.2015 školské ovocie Ing. Viliam Kompas 36111651   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o spolupráci 25.9.2015 uskladnenie ovocia a ovocných štiav Ing. Viliam Kompas 36111651   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o spolupráci 27.8.2011 ovocie a ovocné šťavy Ing. Viliam Kompas 36111651   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o spolupráci 30.12.2011 uskladnenie a distribúcia ovocia Ing. Viliam Kompas 36111651   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o poskytnutí služby č.7 7.6.2011 externý manažmet Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Oponice Ing.Branislav Gerhát 40798038   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o poskytnutí služby 6/2 7.6.2011 projekt Rekonštrukcia autobus.zastávok v obci Oponice Ing.Branislav Gerhát 40798038  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy zmluva o kúpe 24.11.2011 mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o elektrinickej komunik 26.4.2016 poisťovňa Dôvera Dôvera zdravotná poisťovňa 35942436   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo KL 11-07 21.11.2011 územnoplánovacia dokumentácia Architektonický ateliér 4A 30855519  12 837,74 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo č.2/2011 8.6.2011 rekonštrukcia autobusových zastávok BAU-STAV Slovakia s.r.o. 45470103  14 086,32 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo .012/2009 5.9.2011 Oponice kanlaizácia I. etapa 1. časť Hydro Topoľčany s.r.o. 34122541  423 338,12 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo 19.6.2012 tepelné čerpadlo Vladimír Kováč predaj - servis 33566071   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46