piatok, 06.12.2019, Mikuláš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.108451 08U01 29.5.2015 Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  859 010,37 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.11584608U01 26.4.2016 Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  678 475,89 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.79327 08U01 30.9.2011 dotácia Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  80 636,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 40581-46/2015-TO 10.7.2015 poskytovanie údajov SHR Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo KL 11-07 21.11.2011 územnoplánovacia dokumentácia Architektonický ateliér 4A 30855519  12 837,74 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok č.1 21.11.2011 rozšírenie diela Architektonický ateliér 4A 30855519  2 962,56 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2017/ZOD 24.4.2017 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Oponice, kanalizácia II.etapa PROGRESIN, Ing. Peter Reisel 30886431  3 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 270/2017 6.7.2017 projekt stavby pre stavebné povolenie Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  3 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 01/2018 18.1.2018 Projektová dokumentácia - Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 365/2018 3.9.2018 Doplnok k prevádzkovému poriadku - Skup. vodovod Oponice- Súlovce Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 313/2017 3.8.2017 Pohreb Jolana Košťálová Pohrebníctvo Jozef Molnár 30887119  595,80 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy zmluva 17.6.2015 audit účtovnej závierky Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 12.7.2016 audítorske služby - audit k 31.12.2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 28.6.2011 auditórske služby 2011 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  700,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2017 3.8.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM20/2017 3.7.2017 audit rok 2017 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 359/2018 3.9.2018 audit účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 288/2019 2.7.2019 Audit účtovnej uzávierky za rok 2018 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  900,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM24/2019 3.7.2019 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 05/2017 12.5.2017 porealizačné zameranie v obci Oponice Geodézia Bratislava a.s. 31321704   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46