streda, 12.08.2020, Darina

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 01/2011 2.3.2011 geologický prieskum prostredia obce Oponice Ivan Vojtaško - IG 30152062  990,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2400007 26.4.2011 viacúčelové športové ihrisko Pôdohospodárska platobná agentra 30794323  68 197,36 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2400080 4.6.2014 verejné priestranstvo pred obecným úradom Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  20 589,77 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2400079 4.6.2014 verejné priestranstvá za obecným úradom Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  10 437,82 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 8510608U01 5.4.2012 dotácia - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  199 983,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č. 112231 08 U 03 18.11.2015 odstránenie čiernych skládok Environmentálny fond 30796491  22 385,77 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.108451 08U01 29.5.2015 Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  859 010,37 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.11584608U01 26.4.2016 Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  678 475,89 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.79327 08U01 30.9.2011 dotácia Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  80 636,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 40581-46/2015-TO 10.7.2015 poskytovanie údajov SHR Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo KL 11-07 21.11.2011 územnoplánovacia dokumentácia Architektonický ateliér 4A 30855519  12 837,74 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok č.1 21.11.2011 rozšírenie diela Architektonický ateliér 4A 30855519  2 962,56 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2017/ZOD 24.4.2017 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Oponice, kanalizácia II.etapa PROGRESIN, Ing. Peter Reisel 30886431  3 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 270/2017 6.7.2017 projekt stavby pre stavebné povolenie Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  3 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 01/2018 18.1.2018 Projektová dokumentácia - Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 365/2018 3.9.2018 Doplnok k prevádzkovému poriadku - Skup. vodovod Oponice- Súlovce Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 313/2017 3.8.2017 Pohreb Jolana Košťálová Pohrebníctvo Jozef Molnár 30887119  595,80 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy zmluva 17.6.2015 audit účtovnej závierky Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 12.7.2016 audítorske služby - audit k 31.12.2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 28.6.2011 auditórske služby 2011 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  700,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46