piatok, 28.02.2020, Zlatica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo 8.6.2011 stavebný dozor Úprava centra Oponice Ing.arch.Ján Šimko - ARŠI 11742593  3 700,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 535/2017 28.12.2017 revízia plyn. zariadení , MŠ, ZŠ Pavol Jančovič 11743999  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 551/218 20.12.2018 odborné prehliadky plyn. zariadení MŠ, ZŠ a fekálneho vozu Pavol Jančovič 11743999  270,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 553/2019 25.12.2019 Skúšky tlôakové, plynové MŠ, ZŠ Fekálny voz Pavol Jančovič 11743999  270,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 225/2017 1.6.2017 GP na P.č. 51, 52/1,53/2,53/6 k.ú. Oponice Ing. Július Kováč - GEOKO 11744197  434,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 461/2017 7.12.2017 geometrický plán Ing. Július Kováč - GEOKO 11744197  834,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O 43/2019 13.11.2019 vypracovanie geometrického plánu p.č. 1493 Ing.Július Kováč - GEOKO 11744197  627,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 558/2019 25.12.2019 Poplatky za overenie GP Ing. Július Kováč - GEOKO 11744197  627,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 65/2020 17.2.2020 Oprava tepelného čerpadla SAKO František PROFYS 11761326  360,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 486/2017 20.12.2017 projktové práce ... Daniel Godál Elektroprojekt 11764139  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 524/2018 5.12.2018 predprimárne vzdelávanie MŠ Marian Medlen - JurisDat 11821973  16,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 409/2019 15.10.2019 Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 Marian Medlen - JurisDat 11821973  19,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 247/2019 2.6.2019 Obhliadka objektu a správa z obhliadky - Posúdenie zavlhnutia objektu APM Ing. Marta Pichová 13955748  279,00 EUR 
Detail Objednávka 08/2012 13.7.2012 oprava verejného osvetlenia Oto Urbánik 14096269   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2015/ZOD 29.5.2015 kamerový systém Mravec Ján 14228661  12 060,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy TS1500001 17.6.2015 poskytovanie technických služieb Mravec Ján 14228661   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 11 24.4.2014 zmluva o výpožičke - didaktická technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 164381   
Detail Faktúra Došlé 223/2018 2.6.2018 vypracovanie potvrdenia pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v Oponiciach" Štátna ochrana prírody SR 17058520  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 1I2020 17.2.2020 Vypracovanie potvrdenia pre projekt - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej... Štátna ochrana prírody SR 17058520  100,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 1215688 12.6.2013 právo umelcov na odmenu Slovgram 17310598  67,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46