piatok, 06.12.2019, Mikuláš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 268/2017 6.7.2017 fyzikálnochemické rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 269/2017 6.7.2017 prevádzkovanie kanalizácie ČOV 5/2017 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 317/2017 3.8.2017 prevádzkovanie kanalizácie 6/2017 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 318/2017 3.8.2017 fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 345/2017 7.9.2017 prevádzkovanie kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 378/2017 6.10.2017 fyzikálno chem. rozboy ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 379/2017 6.10.2017 prevádzkovanie Č OV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 456/2017 7.12.2017 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 462/2017 7.12.2017 prevádzkovanie ČOV 9/2017 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 466/2017 7.12.2017 prevádzkovanie ČOV 4/2017 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 509/2017 20.12.2017 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 510/2017 20.12.2017 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 40/2018 28.1.2018 roozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 41/2018 28.1.2018 prevádzkovanie ČOV 12/2017 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 71/2018 16.2.2018 Prevádzkovanie ČOV 1/2018 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 130/2018 12.4.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 131/2018 12.4.2018 prevázdkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 172/2018 11.5.2018 prevádzkovanie ČOV 3/2018 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 215/2018 20.5.2018 fyzikálnochemické rozbory ČOV , odbery vzoriek AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 216/2018 20.5.2018 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46