streda, 22.01.2020, Zora

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 136/2019 22.4.2019 fzmické rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 176/2019 8.5.2019 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 228/2019 2.6.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - apríl 2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 285/2019 2.7.2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  118,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 286/2019 2.7.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 324/2019 8.8.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 341/2019 30.8.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07/2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461   
Detail Faktúra Došlé 342/2019 30.8.2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 384/2019 15.10.2019 Fyzikalnochemické rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 385/2019 15.10.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 08/2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 436/2019 14.11.2019 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 505/2017 20.12.2017 Historická kuchyňa - Stredovek na Oponickom hrade Argenti 50791885  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 526/2018 20.12.2018 Honorár účinkujúcich kuchyne Argenti na Oponickom hrade 29.09.2018 Argenti 50791885  300,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o dielo KL 11-07 21.11.2011 územnoplánovacia dokumentácia Architektonický ateliér 4A 30855519  12 837,74 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok č.1 21.11.2011 rozšírenie diela Architektonický ateliér 4A 30855519  2 962,56 EUR 
Detail Faktúra Došlé 33/2017 10.3.2017 ASC agenda malotriedka ZŠ b2017 ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  99,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 31/2018 28.1.2018 ASC agenda softwar premalotriedky- ZŠ 2018 ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  129,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 7/2019 20.1.2019 ASC agenda ZŠ ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  129,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 195/2019 2.5.2019 Účasť na odbornom seminári - Správa registratúry 17.04.2019 Nitra Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 20/2017 10.3.2017 Potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 35760532  97,48 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46