utorok, 25.02.2020, Frederik, Frederika

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM32/2017 30.11.2017 hrobové miesto Zuzana Bogárová   7,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 7.8.2017 vyhotovenie protokolu o odobratí vzorky z novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice (Ulica... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 6.9.2017 realizácia ostrého prepoja novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice na existujúci... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  500,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok Ponuka E.Limit 4.9.2013 zmena predmetu ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Faktúra Došlé 114/2017 14.3.2017 opravná faktúra KD ZSE Energia a.s. 36677281  -17,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 112/2017 14.3.2017 opravná faktúra el.en. MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  0,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 113/2017 14.3.2017 elektrická energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  369,47 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 9407996666 8.12.2015 dodávanie elektriny ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Objednávka 092012 18.7.2012 vytýčenie el. káblových sietí v obci Oponice v areáli Materskej školy ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Faktúra Došlé 115/2017 14.3.2017 elektrická energia MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  132,47 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 9406133504 12.10.2012 dodávanie elektriny ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Faktúra Došlé 11/2017 10.3.2017 elektrická energia kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 509,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 12/2017 10.3.2017 elektrická energia materská škol a školská jedáleň ZSE Energia a.s. 36677281  131,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2017 10.3.2017 elektrická energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  498,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2017 10.3.2017 elektrická energia kamerový systém námestie ZSE Energia a.s. 36677281  114,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 15/2017 10.3.2017 elektrická energia kamerový systém kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  114,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 16/2017 10.3.2017 elektrická energia kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  -659,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 17/2017 10.3.2017 elelktrická energia Malý kaštieľ ZSE Energia a.s. 36677281  -571,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 18/2017 10.3.2017 elektrická energia Základná škola ZSE Energia a.s. 36677281  32,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 19/2017 10.3.2017 elektrická energia starý KD ZSE Energia a.s. 36677281  964,88 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46