utorok, 21.01.2020, Vincent

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM05/2019 21.1.2019 dotácia Občianske združenie Oponické slniečko 422112383  400,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 434/2015 17.7.2015 dotácia "Stredovek na Oponickom hrade" Nitriansky samosprávny kraj 37861298  400,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM06/2019 21.1.2019 dotácia OZ Veteran Car Club Appony OZ Veteran Car Club Appony - Oponice 42208220  700,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 8510608U01 5.4.2012 dotácia - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  199 983,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM07/2019 21.1.2019 dotácia Jednote dôchodcov MO Jednota ddôchodcov Slovenska 00897019  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM23/2019 3.7.2019 dotácia Každý deň so športom Nitriansky samosprávny kraj 37861298  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 1/2014 15.1.2014 dotácia MO JDS Oponice MO Jednota ddôchodcov Slovenska 00897019  600,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 1/2013 11.1.2013 dotácia na prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
Jednota dôchodcov Slovenska 00897019  900,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 4/2013 11.1.2013 dotácia na prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt Telovýchovná jednota Oponice 42206316  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 2/2017 OZ 28.3.2017 dotácia na rok 2017 Občianske združenie Oponické slniečko 422112383  700,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 03/2017 OZ 28.3.2017 dotácia na rok 2017 OZ Veteran Car Club Appony - Oponice 42208220  500,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM 19/2017 21.6.2017 dotácia na Stredovek na Oponickom hrade Nitriansky samosprávny kraj 37861298  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 1/2011 1.3.2011 dotácia na výchovu a rozvoj telesnej kultúry Telovýchovná jednota Oponice   7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 3/2013 11.1.2013 dotácia na vzdelávanie a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt OZ Veteran Car Club Appony - Oponice 42208220  500,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 2/2011 1.3.2011 dotácia na vzdelávanie a prezentáciu duchovných hodnôt MO Jednota ddôchodcov Slovenska   500,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 3/2011 1.3.2011 dotácia na vzdelávanie a prezentáciu duchovných hodnôt MO Slovenského zväzu záhradkárov   500,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 4/2011 1.3.2011 dotácia na vzdelávanie a prezentáciu duchovných hodnôt MO Slovenského zväzu chovateľov   500,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 2/2013 11.1.2013 dotácia na vzdelávanie a prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt MO Slovenského zväzu chovateľov 00178322  600,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva č.79327 08U01 30.9.2011 dotácia Oponice - kanalizácia I. etapa Environmentálny fond 30796491  80 636,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Zmluva č.3/2016 29.3.2016 dotácia OZ Slniečko Občianske združenie Oponické slniečko 422112383  300,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46