sobota, 26.09.2020, Edita

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O31/2018 22.5.2018 Žiadosť o vyjadrenie o existencii sietí k stavebnému povoleniu Kanalizácia II. etapa Michalovský, spol. s r.o. 36230537  13,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 396/2019 15.10.2019 ZŠ Bez kriedy Komensky, s.r.o. 43908977  12,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 531/2019 25.12.2019 ZSE ZSE Energia a.s. 36677281  690,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 531a/2019 25.12.2019 ZSE ZSE Energia a.s. 36677281  690,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 532/2019 25.12.2019 ZSE ZSE Energia a.s. 36677281  161,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 533/2019 25.12.2019 ZSE ZSE Energia a.s. 36677281  436,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O42/2018 13.8.2018 Zrealizovanie prieskumu výberu dodávateľa na LED svietidlá rekonštrukcie časti verejného... Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy č.50074 3.1.2011 zneškodňovanie odpadu BORINA ECOS s.r.o. 36300225   
Detail Faktúra Došlé 84/2020 2.3.2020 Zneškodnenie odpadu Waste transport, s.r.o. 00310875  426,82 EUR 
Detail Objednávka 01/2012 27.1.2012 znalecký posudok zhodnotenia zdravotného stavu drevvín na námestí Doc. Ing. Juhásová Gabriela CSc.   150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O11/2018 6.3.2018 Znalecký posudok parcely č. 282/42, 282/43, 282/45, 282/46, 282/47 Ing. Ladislav Bakič   150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O12/2018 6.3.2018 znalecký posudok parcela č.282/48 Ing. Ladislav Bakič   50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 08/2017 6.7.2017 znalecký posudok na parcelu e. 194/1 v registri "E" v katastri obce Oponice Ing. Ladislav Bakič 47376619   
Detail Objednávka 052011 23.5.2011 znalecký posudok na obecný osobný automobil Ing. Ľubomír Harinek    
Detail Faktúra Došlé 290/2017 6.7.2017 Znalecký posudok č.100/2017 na pozemok p.č. 194/1 k.ú. Oponice Ing. Ladislav Bakič 47376619  42,82 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM15/2020 14.5.2020 zmluva účet CP Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM57/2019 30.12.2019 zmluva o združenej dodávke elektriny
Stredoslovenská energetika a.s. 51865467   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 30.8.2016 zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 66200003 31.3.2011 zmluva o zabezpečení komplex. nakladania s komunálnym odpadom obce ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 11 24.4.2014 zmluva o výpožičke - didaktická technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 164381   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46