štvrtok, 13.08.2020, Ľubomír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy ZM09/2018 29.1.2018 Zmluva o výpožičke TJ Oponice 42206316   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 06/2011 10.2.2011 zmluva o pripojení ZŠ Telecom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 121470225 10.6.2015 zmluva o pripojení odberného zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 121470321 10.6.2015 zmluva o pripojení odberného zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM43/2019 30.9.2019 zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  5,59 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 04/2011 9.2.2011 zmluva o pripojení MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM44/2019 3.10.2019 zmluva o pripojení elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  5,59 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 05/2011 9.2.2011 zmluva o pripojení -obec Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM35/2019 17.9.2019 zmluva o odvádzaní odpadových vôd - bytovky Poľnohospodárske bytové družstvo 00596779   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM38/2019 20.9.2019 zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy VPP SPU s.r.o. 36553069   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM02/2019 14.1.2019 zmluva mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  120,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 567/2019 25.1.2020 Zmesový komunálny odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 223,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 6/2020 17.2.2020 Zmesový komunálny odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 161,22 EUR 
Detail Faktúra Došlé 86/2020 2.3.2020 Zmesový komunálny odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 188,86 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok Ponuka E. Benefit 30.9.2015 zmeny ceny Západoslovenská distribučná a.s. 36361518   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 1/2016 10.1.2017 zmeny a doplnky územného plánu Ing.arch.Peter Mizia NEUTRA 32762151  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 47/2019 11.2.2019 Zmeny a doplnky ÚPN obce Oponice Ing.arch.Peter Mizia NEUTRA 32762151  4 320,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Dodatok č.1 22.9.2011 zmena zmluvy predaj pozemku Ing. Margita Vargová a Anton Varga    
Detail Zmluva Došlé zmluvy dodatok č.1 8.2.2017 zmena zmluvy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225   
Detail Zmluva Došlé zmluvy dodatok č.1 8.2.2017 zmena zmluvy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46