streda, 22.01.2020, Zora

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Zmluva o výpožičke 23.9.2011 výpožička 3 ks benátskych zrrkadiel I P Slovakia, a.s. 36711951   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 36/2011 29.6.2011 výpočtová technika Daňové riaditeľstvo SR 00634816   
Detail Objednávka 1/2013 27.3.2013 vypílenie a opílenie stromov Radoslav Benko 44827679  2 100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 472/2018 15.11.2018 Výmena verejného osvetlenia v obci - Led 30 ks Mažec Patrik 41267761  995,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 012017 2.3.2017 výmena ventilu pred vodomerom, výmena zamrznutého vodomeru, výmena ventilu za vodomerom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949   
Detail Objednávka 13/2014 3.12.2014 výmena ventilov pred vodomernými šachtami na cintoríne a na kabínach TJ v počte 2 ks Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949   
Detail Objednávka 15/2012 15.10.2012 výmena oleja v dúchadlách č.12 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 04/2011 4.4.2011 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 03/2013 13.6.2013 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOB Ecoduc s.r.o.    
Detail Objednávka 02/2012 26.1.2012 výmena oleja v dúchadlách 1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 072011 1.7.2011 výmena batérie vo vyhodnocovacej jednotke BADGER METER SLOVAKIA s.r.o. 35868457   
Detail Faktúra Došlé 240/2018 2.6.2018 Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko ku kanalizácii II. etapy Michalovský, spol. s r.o. 36230537  13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O16/2019 8.4.2019 vyjadrenie k prístavbe klubovne TJ Oponice Distribúcia SPP 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 209/2018 20.5.2018 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia,... Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O30/2018 22.5.2018 Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telekom k stavebnému povoleniu kanalizácia II. etapa-... Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra Došlé 326/2019 8.8.2019 Výdavky SSÚ 04-06/2019 Obec Solčany 00311081  178,93 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva UVSR-1466/2011 17.10.2011 vybudovanie kúrenia pre OÚ a KD Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  24 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O22/2019 2.7.2019 vozík za auto Ebeko s.r.o. 36410047  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 389/2017 6.10.2017 voda ZŠ, MŠ, ŠJ, obec, TJ, DS KD ... Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  203,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 405/2018 4.10.2018 voda ZŠ, MŠ, KD, MK, st. KD, TJ, DS Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  515,93 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46