nedeľa, 20.09.2020, Ľuboslav, Ľuboslava

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 338/2018 27.7.2018 Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb RNDr. Radomír Babiak,PhD. 48139572  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O 43/2019 13.11.2019 vypracovanie geometrického plánu p.č. 1493 Ing.Július Kováč - GEOKO 11744197  627,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O15/2017 10.10.2017 vypracovanie geometrického plánu na ihrisko Ján Kováč geodetické práce 50940759  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O16/2017 10.10.2017 vypracovanie Bezpečnostného projektu PK-Systems, s.r.o 36636720  170,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 01/A/2013 20.2.2013 vypracovanie architek.štúdie" Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach" AM - studio, s.r.o. 46549943  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Zmluva o výpožičke 23.9.2011 výpožička 3 ks benátskych zrrkadiel I P Slovakia, a.s. 36711951   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 36/2011 29.6.2011 výpočtová technika Daňové riaditeľstvo SR 00634816   
Detail Objednávka 1/2013 27.3.2013 vypílenie a opílenie stromov Radoslav Benko 44827679  2 100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 472/2018 15.11.2018 Výmena verejného osvetlenia v obci - Led 30 ks Mažec Patrik 41267761  995,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 012017 2.3.2017 výmena ventilu pred vodomerom, výmena zamrznutého vodomeru, výmena ventilu za vodomerom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949   
Detail Objednávka 13/2014 3.12.2014 výmena ventilov pred vodomernými šachtami na cintoríne a na kabínach TJ v počte 2 ks Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949   
Detail Objednávka 15/2012 15.10.2012 výmena oleja v dúchadlách č.12 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 04/2011 4.4.2011 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 03/2013 13.6.2013 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOB Ecoduc s.r.o.    
Detail Objednávka 02/2012 26.1.2012 výmena oleja v dúchadlách 1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 072011 1.7.2011 výmena batérie vo vyhodnocovacej jednotke BADGER METER SLOVAKIA s.r.o. 35868457   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM48/2019 28.10.2019 vykonanie plaveckých kurzov - základná škola Vladimír Turček 34668811   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM47/2019 28.10.2019 vykonanie plaveckých kurzov - materská škola Vladimír Turček 34668811   
Detail Faktúra Došlé 240/2018 2.6.2018 Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko ku kanalizácii II. etapy Michalovský, spol. s r.o. 36230537  13,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 80/2020 2.3.2020 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46