štvrtok, 18.10.2018, Lukáš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 234/2018 2.6.2018 Potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o.   110,33 EUR 
Detail Faktúra Došlé 235/2018 2.6.2018 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  64,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 236/2018 2.6.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  29,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 237/2018 2.6.2018 potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  55,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 238/2018 2.6.2018 mobil Obec Orange Slovensko a.s. 35697270  39,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 239/2018 2.6.2018 Členský príspevok za rok 2018 združeniu obcí Tríbečsko-Inoveckému oregiónu Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu 37965301  133,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 240/2018 2.6.2018 Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko ku kanalizácii II. etapy Michalovský, spol. s r.o. 36230537  13,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 241/2018 2.6.2018 Potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  55,22 EUR 
Detail Faktúra Došlé 242/2018 2.6.2018 Vytýčenie telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s. 35763469  91,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O31/2018 25.5.2018 Objednávka publikácie Miestna samospráva - Základné princípy fungovania v ZO - RVC Nitra RVC Nitra 0034006656  143,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O36/2018 25.5.2018 Objednávka prekládky vodomernej šachty Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O29/2018 22.5.2018 Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telekom k stavebnému povoleniu kanalizácia II. etapa-... Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Objednávka vyšlá O30/2018 22.5.2018 Žiadosť o vyjadrenie o existencii sietí k stavebnému povoleniu Kanalizácia II. etapa Michalovský, spol. s r.o. 36230537  13,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 191/2018 20.5.2018 servis kopírky Canon Branko Kobela - TOPSERVIS 46415289  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 192/2018 20.5.2018 mobil Orange Slovensko a.s. 35697270  39,07 EUR 
Detail Faktúra Došlé 193/2018 20.5.2018 Výučbové CD, farebné kamene, magnetické farby MŠ predškoláci Stiefel EUROCART s.r.o. 31360513  212,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 194/2018 20.5.2018 vytyčovací náčrt parc.č. 192/2 k.u. Oponice Ján Kováč geodetické práce 50940759  220,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 195/2018 20.5.2018 Potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  92,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 196/2018 20.5.2018 služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 197/2018 20.5.2018 chladič 80 - traktor odpadové hosopodárstvo Autoagregáty Režný 34641378  219,60 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46