utorok, 21.11.2017, Elvíra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 206/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  42,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 207/2017 1.6.2017 realizácia VO-projektová dokumentácia pre stav. povolenie - Oponice, kanalizácia II. etapa Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 208/2017 1.6.2017 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava osvetlenia námestia, parkoviska a zastávky Juraj Gerši 37766724  322,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 209/2017 1.6.2017 Činnosť bezpečnostnotechnickej služby 4/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 210/2017 1.6.2017 telefóny, internet obec, materská škola, základná škola Slovak Telekom, a.s. 35763469  98,56 EUR 
Detail Faktúra Došlé 211/2017 1.6.2017 odvoz a likvidácia TKO 4/2017 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  921,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 212/2017 1.6.2017 Likkvidácia TKO Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. 43790909  69,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 213/2017 1.6.2017 Upgrade a redesign na doméne oponice.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  360,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 214/2017 1.6.2017 elektrická energia Materská škola 4/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  130,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 215/2017 1.6.2017 elektrická energia ČOV 4/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  371,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 216/2017 1.6.2017 elektrická energia KD 4/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  390,13 EUR 
Detail Faktúra Došlé 217/2017 1.6.2017 Doplnenie žiadosti o dotáciu formou podpory v rámci činnosti L3 Environmentálneho fondu Ing. Tomáš Galbavý 46258264  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 218/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  85,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 219/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  183,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 220/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  90,55 EUR 
Detail Faktúra Došlé 221/2017 1.6.2017 Potraviny ŠJ Prameň Plus, spol. s r.o. 36539929  267,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 222/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  127,48 EUR 
Detail Faktúra Došlé 223/2017 1.6.2017 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  17,05 EUR 
Detail Faktúra Došlé 224/2017 1.6.2017 mäkké kolieska na stoličky manutan Slovakia s.r.o. 35885815  41,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 225/2017 1.6.2017 GP na P.č. 51, 52/1,53/2,53/6 k.ú. Oponice Ing. Július Kováč - GEOKO 11744197  434,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46