Návrh rozpočtu obce Oponice na roky2023-2025

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy