Návrh – Záverečný účet obce Oponice za rok 2022

Zverejnené
17. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. apríla 2023
Kategória

Prílohy