Oznam o zápise detí do Materskej školy Oponice 125, pre šk. rok 2022/2023

Zverejnené
3. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2022 − 3. júna 2022
Kategória

Prílohy