URSO – potvrdenie ceny za odvádzanie a spracovanie odpadových vôd v obci Oponice pre rok 2023

Zverejnené
19. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy