ZM43/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo 21/2020 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zverejnené
5. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZM43/2021
Začiatok účinnosti: 6. októbra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 5. októbra 2021
Suma s DPH:
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157, IČO 36548707
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy