Zverejnenie okrsku, volebnej miestnosti a e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. novembra 2022
Kategória

Prílohy