Zverejnenie počtu obyvateľov obce Oponice k voľbám do samosprávy obcí 2022

Zverejnené
10. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. júna 2022
Kategória

Prílohy