piatok, 07.05.2021, Monika

Odpadové hospodárstvo

Otváracie hodiny "Zberného dvora"

Pondelok:     9,00   -  12,00 hod.

Streda:          9,00   -  12,00 hod.

Sobota:         10,00 -  13,00 hod.

 

Zberný dvor je otvorený v období od 1.3. do 30.11. v príslušnom kalendárnom roku

"Zberný dvor” na biologicky rozložiteľný odpad z domácností (zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, hobliny)

Publikované: 7.4.2019 | Aktualizácia: 24.2.2021