piatok, 07.05.2021, Monika

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Došlé 153/2019 8.5.2019 služby CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O20/2018 19.3.2018 Antialergická detská súprava 1+1 5ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O21/2018 27.3.2018 vypracovanie žiadosti o NFP ... Veronika Stankovianska 48326585  300,00 EUR 
Detail Objednávka 01/2011 2.3.2011 geologický prieskum prostredia obce Oponice Ivan Vojtaško - IG 30152062  990,00 EUR 
Detail Objednávka 01/2012 27.1.2012 znalecký posudok zhodnotenia zdravotného stavu drevvín na námestí Doc. Ing. Juhásová Gabriela CSc.   150,00 EUR 
Detail Objednávka 01/2014 13.2.2014 vyvložkovanie komína v ZŠ Oponice počas jarných prázdnin Marek Madej 40799158   
Detail Objednávka 01/2015 4.5.2015 spracovanie podania - rozhodnutie o odvolaní Vladimír Pirošík 37590286   
Detail Objednávka 01/2016 4.1.2016 vypracovanie projektovej dokumentácie "Verejné priestranstvá v okolí Obecného úradu Oponice AM - studio, s.r.o. 46549943   
Detail Faktúra Došlé 01/2018 18.1.2018 Projektová dokumentácia - Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  500,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 01/A/2013 20.2.2013 vypracovanie architek.štúdie" Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach" AM - studio, s.r.o. 46549943  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 012017 2.3.2017 výmena ventilu pred vodomerom, výmena zamrznutého vodomeru, výmena ventilu za vodomerom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949   
Detail Objednávka 02/2012 26.1.2012 výmena oleja v dúchadlách 1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 02/2013 3.5.2013 zameranie pozemkov pod autobusové zatsávky 2 ks Geoko s.r.o. 36566497   
Detail Objednávka 02/2014 18.2.2014 oprava plyn. ohrievača vody v MŠ Oponice Stanislav Slauka 40360261   
Detail Objednávka 02/2015 4.5.2015 preprava autobusom Oponice Laxenburg a späť dňa 20.05.2015 SLOVAKIA TOUR s.r.o. 46153055   
Detail Objednávka 02/2016 26.5.2016 počítačové zostavy ACER VERITON 665 2 ks RD COMP s.r.o. 48106704  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2017 12.4.2017 aktualizácia webového sídla Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra Došlé 02/2018 18.1.2018 Telefóny, internet, MŠ, ZŠ, OcU Slovak Telekom, a.s. 35763469  95,95 EUR 
Detail Objednávka 022011 29.3.2011 prenájom výsuvnej plošiny na 30.03.2011 Otto Borbely UNIMAL 32755538   
Detail Objednávka 03/2011 31.3.2011 prenájom vysunutej plošiny na 31.03.2011 Otto Borbely UNIMAL 32755538