piatok, 17.09.2021, Olympia

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 03/2012 16.4.2012 maketa Oponického hradu Múzeum historických budov - MHB o.z. 42182484  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka 03/2013 17.5.2013 oprava čerpadla Branislav Németh - Sigmonet 35139048   
Detail Objednávka 03/2013 13.6.2013 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOB Ecoduc s.r.o.    
Detail Objednávka 03/2014 24.2.2014 ročný servis tepelného čerpadla 1.STT s.r.o. 36834378   
Detail Objednávka 03/2015 17.6.2015 osadenie cestného zrkadla RSaÚC NR a.s.    
Detail Objednávka 03/2016 6.6.2016 preprava autobusom Oponice - Baťov kanál, Sklalica a späť FREIBUS s.r.o. 46153055   
Detail Objednávka vyšlá 03/2017 14.4.2017 garniže drevené 4 ks HOME TRADE s.r.o. 47133147   
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 03/2017 OZ 28.3.2017 dotácia na rok 2017 OZ Veteran Car Club Appony - Oponice 42208220  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 03/2018 18.1.2018 Bezpečnostnotechnické služby 12/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Objednávka 04/2011 4.4.2011 výmena oleja v dúchadlách č.1,2 na ČOV Ecoduc a.s. 34145982   
Detail Objednávka 04/2012 23.4.2012 vytýčenie telekomunikačných sietí od kostola po malý kaštieľ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Objednávka 04/2013 24.5.2013 náplň do tlačiarne Brother DCP 7030 materská škola Topservis Branko Kobela 46415289   
Detail Objednávka 04/2013 24.6.2013 vysprávky obecnej cesty obalovanou zmesou 40 m2 RSaÚC NR a.s. 35960736  1 320,00 EUR 
Detail Objednávka 04/2014 8.4.2014 projektová dokumentácia dopravných zariadení a značení - zvodidlá, obmedzenie vjazdu a... Marcel Tichý 42058414   
Detail Objednávka 04/2015 17.6.2015 osadenie dopravných značiek 2 ks RSaÚC NR a.s.   194,40 EUR 
Detail Objednávka 04/2016 17.6.2016 odstránenie havarijného stavu ČOV Ecoduc a.s. 34145982  4 909,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 04/2017 14.4.2017 záclona hotová 5 ks JIMI textil s.r.o. 45432376  78,85 EUR 
Detail Faktúra Došlé 04/2018 18.1.2018 montáž led. svetidiel verejného osvetlenia Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  2 604,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 045/2019 26.11.2019 dopravná značka SIVEX s.r.o. 46485732  37,55 EUR 
Detail Objednávka 05/2012 4.5.2012 dezinsekcia a deratizácia - priestory kuchyne, skladu a jedálne Jozef Mihalovič - Trovič DDD 36885011