piatok, 07.05.2021, Monika

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Došlé zmluvy č.50074 3.1.2011 zneškodňovanie odpadu BORINA ECOS s.r.o. 36300225   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 06/2011 10.2.2011 zmluva o pripojení ZŠ Telecom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy 1/2011 2.2.2011 menšie obecné služby 03.02.2011-31.08.2011 KK    
Detail Zmluva Došlé zmluvy 3/2011 12.1.2011 druhotné suroviny Zberné suroviny a.s. 35701986   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 07/2011 24.2.2011 odborná prax SSOŠ Animus    
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 10/2011 24.3.2011 opatrenia pred povodňami Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 3602204702   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 11/2011 30.3.2011 dohoda o praxi SOŠ obchodu a služieb    
Detail Zmluva Došlé zmluvy 66200003 31.3.2011 zmluva o zabezpečení komplex. nakladania s komunálnym odpadom obce ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347   
Detail Zmluva Došlé zmluvy MK-01582/2011/9.1 13.4.2011 Dohoda o spolupráci - Kultúrne poukazy Ministerstvo kultúry SR 00165182   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 1/2012 5.5.2012 odborná prax od 07.05.2012-18.05.2012 Súkromná stredná odborná škola    
Detail Zmluva Došlé zmluvy 36/2011 29.6.2011 výpočtová technika Daňové riaditeľstvo SR 00634816   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 32/2011 19.6.2011 uloženie odpadu Skládka komunálneho odpadu s.r.o. 43790909   
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy Dohoda 2/2011 28.2.2011 menšie obecné služby 01.03.2011-05.05.2011 HP    
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 01/2011 13.1.2011 prax od 24.01.2011-04.02.2011 SOŠ obchodu a služieb    
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD03/2011 21.1.2011 dodávka ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy Bioplant, s.r.o. 31419321   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 04/2011 9.2.2011 zmluva o pripojení MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 05/2011 9.2.2011 zmluva o pripojení -obec Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 02/2011 13.1.2011 prax od 24.01.2011 -04.02.2011 SOŠ obchodu a služieb    
Detail Objednávka 06/2012 6.6.2012 vytýčenie obecného pozemku pri námestí GEOKO s.r.o. 36566497   
Detail Objednávka 05/2012 4.5.2012 dezinsekcia a deratizácia - priestory kuchyne, skladu a jedálne Jozef Mihalovič - Trovič DDD 36885011