Preskočiť na obsah

Elektronická schránka

Zverejnené 9.8.2021.

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Oponice. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe. Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk .

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci, čiže aj obci Oponice.

Na prehliadanie súborov pod Windows so ZEP-om (koncovka súboru XZEP) treba stiahnut a nainštalovať aplikáciu D.Viewer .NET zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Je potrebné najskôr stiahnuť celý balík aplikácii vo formáte ZIP z https://www.slovensko.sk/static/zep/apps/Verzie_4_32-bit_.NET_aplikacii_pre_ZEP.zip . Zo stiahnutých aplikácii treba vybrať z adresára D.Viewer .NET… aplikáciu DViewer .NET 4 Setup….. .exe a tú nainštalovať.

Ak Vám do elektronickej schránky príde nofikačná doručenka treba postupovať podľa návodu v bode 9 na stránke https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/#do alebo si môžete pozrieť video s návodom (Video č. 10 – Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia) na https://www.youtube.com/watch?v=7ktb60biLv8

Súvisiace odkazy