Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Iné formuláre

Materská škola

Samostatne hospodáriaci roľník

Dotácie

Odpady

Stavebné konanie – žiadosti

Daň z nehnuteľností

Splnomocnenia a čestné vyhlásenia

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny

Zverejnené 23. septembra 2021.
Bez úpravy .