Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZM19/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ID: ZM19/2022 – AB - STAV

194 221,23 €

26.8.2022

Začiatok účinnosti 27.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 194 221,23 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB - STAV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 157, 951 07 Malý Cetín

Dodávateľ - IČO 36548707

Prílohy

ZM17/2022 Zmluva č.1365/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ID: ZM17/2022 – Nitriansky samosprávny kraj

1 100,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 1 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

ZM16/2022 Zmluva č. 1123/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

ID: ZM16/2022 – Nitriansky samosprávny kraj

250,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.7.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

ZM15/2022 Zmluva o auditórskom overení ročnej účtovnej závierky za rok 2021

ID: ZM15/2022 – Ing. Helena Blehová

800,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Ing. Helena Blehová

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 13, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 42123178

Prílohy

ZM14/2022 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 03/2010

ID: ZM14/2022 – AQUAViTA PLUS

690,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.6.2022

Suma s DPH 690,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kľakovská 877/3 , 966 81 Žarnovica

Dodávateľ - IČO 36633461

Prílohy

ZM13/2022 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č.23/2022

ID: ZM13/2022 – Nadácia Allianz

3 000,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42134064

Prílohy

ZM122022 Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: ZM12/2022 – OZ VETERAN CAR CLUB. APPONY - OPONICE

900,00 €

15.6.2022

Začiatok účinnosti 16.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH 900,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ OZ VETERAN CAR CLUB. APPONY - OPONICE

Dodávateľ - Sídlo , 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 42208220

Prílohy

ZM11/2022 Dohoda č.22/18/054/45

ID: ZM11/2022 – Ústredie práce

3 406,14 €

26.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 3 406,14 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Popis

ZM10/2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

ID: ZM10/2022 – Rudolf Májik a Anna Májiková r. Tóthová

784,00 €

25.5.2022

Začiatok účinnosti 26.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH 784,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Rudolf Májik a Anna Májiková r. Tóthová

Dodávateľ - Sídlo Oponice 307, 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 11111111111

Prílohy

ZM08/2022 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru

ID: ZM08/2022 – DOSTAV TO s.r.o.

999,00 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti 19.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 999,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ DOSTAV TO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Družby 2902/48, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 53016912

Prílohy

ZM09/2022 zMLUVA č.263/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky

ID: ZM09/2022 – Nitriansky samosprávny kraj

3 500,00 €

17.5.2022

Začiatok účinnosti 18.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 3 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

ZM07/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: ZM07/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Oponice

500,00 €

4.5.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Oponice

Dodávateľ - Sídlo 255, 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 34073027

Prílohy