Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZK05/2022 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru

ID: ZM08/2022 – DOSTAV TO s.r.o.

999,00 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti 19.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 999,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ DOSTAV TO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Družby 2902/48, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 53016912

Prílohy

ZM07/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: 07/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Oponice

500,00 €

4.5.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Oponice

Dodávateľ - Sídlo 255, 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 34073027

Prílohy

ZM06/2022 Zmluva o spolupráci

ID: ZM06/2022 – Univerzitza Konštatína Filozofa v Nitre

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Univerzitza Konštatína Filozofa v Nitre

Dodávateľ - Sídlo Trieda A Hlinku 1, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 00157716

Prílohy

ZM05/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: ZM05/2022 – Obec Oponice

7 000,00 €

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.3.2022

Suma s DPH 7 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Telovýchovná Jednota

Objednávateľ - Sídlo 264, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 42206316

Dodávateľ Obec Oponice

Dodávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 00310875

Prílohy

ZN04/2022 Dohoda číslo 22/18/054/19

ID: ZM04/2022 – Úrad práce

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

ZM03/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

ID: ZM03/2022 – Alphabet group s.r.o.

22.3.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Príloha č.3 k ZM02/2022

ID: ZM02-03/2022 – AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

21.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

Príloha č.2 k ZM02/2022

ID: ZM02-02/2022 – AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

21.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

Príloha č.1 k ZM02/2022

ID: ZM02-01/2022 – AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

21.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

ID: ZM02/2022 – AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

188 873,23 €

21.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2022

Suma s DPH 188 873,23 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha č.3 k ZM02/2022
Príloha č.2 k ZM02/2022
Príloha č.1 k ZM02/2022

ZM60/2021 – dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej cene

ID: ZN60/2021 – BFL s.r.o.

21.12.2021

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ BFL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 333, 956 34 Ostratice

Dodávateľ - IČO 48137146

Prílohy

ZM59/2021 Dodatok č.12 k zmluve č. 6200003

ID: ZM59/2021 – ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

21.12.2021

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Dodávateľ - IČO 31434347

Prílohy