Preskočiť na obsah

Zberné nádoby

Smer Súlovce

Pri autobusovej zastávke

Kontajner na sklo –   1 ks

Pri cintoríne

Kontajner na sklo-  4 ks

Bytovky

Kontajner na papier –   4 ks

Kontajner na sklo –   1 ks

Kontajner na textil –  1 ks

Vchod do obecného úradu

 Použitý jedlý olej – 50 litrová nádoba

Starý dom kultúry

Kontajner na textil – 1 ks

Nádoby na papier

 V obci máme zabezpečený zber papiera prostredníctvom 120 litrových zberných nádob modrej farby, ktoré sme rozdistribuovali do rodinných domov.

Obyvatelia bytoviek obdržali 1100 litrové zberné kontajnery na papier modrej farby.

Kompostovanie

AKO KOMPOSTOVAŤ? 

Dodržujme 4 základné pravidlá kompostovania:

1. Správna veľkosť kompostovaného materiálu: tu platí, že čím sú menšie častice, ktoré chceme kompostovať, tým sa nám rýchlejšie skompostujú. Tvrdšie a veľké častice podrvíme, sekáme, polámeme, postriháme… 

2. Zložky kompostu: pri skladbe kompostu platí, že dusíkaté materiály (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové zvyšky zo záhrady…), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené; musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama, papier…), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché. Ich objemový pomer by sa mal čo najviac približovať k 1:1. Ak budeme kompostovať všetok záhradný odpad so zvyškami z kuchyne, mali by sme sa priblížiť k správnej surovinovej skladbe. Optimálny pomer C:N v namiešanom kompostovanom materiáli je 30 – 35:1 v prospech uhlíka. Dôležité je, aby sa tieto materiály naozaj miešali a nie ukladali vo vrstvách. 

Čo patrí do kompostu  pri domácom kompostovaní :

– zvyšky z pestovania a čistenia ovocia a zeleniny

– zvyšky jedál a potravín 

– čaj, kávový výluh 

– kvety 

– pokosená tráva 

– konáre, lístie 

– vypletá burina 

– popol z dreva 

– drevené piliny a hobliny 

– hnoj a trus 

– papierové utierky a servítky…

Čo nepatrí do kompostu pri domácom kompostovaní :

– nerozložiteľné odpady (kovy, plasty, sklo…) 

– nebezpečné odpady (farby, staré lieky, staré oleje…) 

– chemické prostriedky 

– prach zo smetí a vysávania 

– časti rastlín napadnuté chorobami 

– kosti, mäso, ryby a mliečne výrobky

3. Dostatočný prístup vzduchu: prístup vzduchu je pri kompostovaní nevyhnutný. Zabezpečiť ho môžeme viacerými spôsobmi: miešaním jemných surovín so štruktúrnymi (kuchynský bioodpad, trávu s drevnou štiepkou, hoblinami…), ukladaním surovín do zásobníka s vetracími otvormi alebo na kopu a pravidelným prekopávaním. Ideálne je sledovať, čo sa deje v komposte a prekopávať vždy, keď začne kompost zapáchať, alebo keď poklesne v komposte teplota, alebo keď sa vám zdá, že kompost nepracuje tak, ako by ste chceli. Platí, že časté prekopávanie urýchli rozklad. 

4. Dostatočná vlhkosť: ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná, dochádza k nežiadúcemu hnilobnému procesu, čo sa prejaví zápachom.

Na spodok kompostu je vhodné položiť hrubý a vzdušný materiál (väčšie časti konárov 20-30cm , slama) na zabezpečenie vzdušnosti. Toto je stručný návod na kompostovanie