Preskočiť na obsah

Obecný cintorín

Obec Oponice oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že hrobové miesta na cintoríne sú prepožičané na dobu 10 rokov od prvého uloženia rakvy. Po uplynutí 10-tich rokov treba požiadať prevádzkovateľa – Obec Oponice o predĺženie tejto doby na ďalších 10 rokov, v opačnom prípade užívacie právo na hrobové miesto zanikne. 
Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať  len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Oponice. Každá oprávnená osoba musí Obec Oponice požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.

Bližšie informácie poskytne pracovníčka Obce Oponice, Šišková Gabriela
Tel.: 038/5317125

Pondelok  8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
 Utorok  8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
 Streda  8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
 Štvrtok  nestránkový deň
 Piatok  8:00 – 12:00 12:30 – 13:00

Virtuálny cintorín

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/637