Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Otváracie hodiny „Zberného dvora“

Pondelok:     9,00   –  12,00 hod.

Streda:          9,00   –  12,00 hod.

Sobota:         10,00 –  13,00 hod.

Zberné miestoje otvorené v období od 1.3. do 30.11. v príslušnom kalendárnom roku

Zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad z domácností (zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, hobliny)

Zberné nádoby

Zistiť viac

Náučné videá

Zistiť viac

Triedenie odpadu

Zistiť viac

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Zistiť viac